ကေလးအထူးသင္တန္းမ်ား

 • ေဒၚတင္မိုးလြင္၏ ကေလးအထူး ရက္တိုသင္တန္း

  ကေလးေတြ လူေ႐ွ႕ထြက္ရဲဖို႔၊ လူေတြနဲ႔ ေပါင္းသင္း ဆက္ဆံတတ္ဖို႔၊ ကိုယ္ေနဟန္ထားေတြ မွန္ကန္ဖို႔၊ အေတြးအေခၚသစ္ေတြ ရ႐ွိဖို႔၊ စားေသာက္ေနထိုင္မႈနဲ႔ ဖက္႐ွင္က်ဖို႔၊ စမတ္က်ဖို႔ ယဥ္ေက်းလိမၼာၿပီး ခ်စ္စရာေကာင္းဖို႔ ေႏြရာသီ ရက္တိုသင္တန္းေလးကို ေက်ာ္ျဖတ္လိုက္ၾကရေအာင္ေနာ္။

  ေႏြအထူးသင္တန္းကို

  – ကေလးငယ္သင္တန္း
  – ဆယ္ေက်ာ္သက္သင္တန္း

  ဆိုျပီး ခြဲျခားဖြင့္လွစ္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။

  သင္တန္းကာလ – ၅ ရက္

  ရက္စြဲ
  ဧၿပီ ၂၄၊ ၂၅၊ ၂၆၊ ၂၇ ႏွင့္ ဓာတ္ပံု႐ိုက္(၁)ရက္

  ေနရာ
  ေတာ္ဝင္စင္တာ၊ ဒုတိယထပ္၊ ပ႐ိုမိုး႐ွင္းဧရိယာ

  ဖုန္း

 •  

  09254705787

 • 0973139232
No comments yet.

Leave a Reply